Lefax Pump Liquid 50ml
Sugerowana cena produktu
39,90zł

Czym jest kolka niemowlęca ?

Kolka spowodowana jest przez tworzące się w żołądku pęcherzyki powietrza. Gdy pęcherzyki powietrza gromadzone są w brzuszku dziecka, żołądek uznaje iż jest on pełny jedzeniam, w wyniku takiego mylnego sygnału jest niepotrzebne wytwarzanie przez organizm dziecka kwasów odpowiedzialnych za rozbijanie resztek jedzenia, które powodują podrażnienie żołądka. Żołądek jest wypełniony pęcherzykami powietrza, a jego mięśnie nie mogą się odprężyć powodując kolki, bóle oraz skurcze.

Czym jest preparat Lefax i w jakim celu się go stosuje ?

Lefax Pump-Liquid to preparat działający odpieniająco.

Lefax Pump-Liquid stosuje się:

  • w przypadku nadmiernego wytwarzania gazów i gromadzeniu się gazów w przestrzeni żołądka i jelit (meteoryzm) przy współwystępowaniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia, uczucie pełności oraz napięcia w nadbrzuszu,
  • do leczenia objawowego kolek u niemowląt (kolka w trzecim miesiącu życia)
  • w przypadku nadmiernego wydzielania gazów po operacjach
  • podczas przygotowania do badań diagnostycznych w obszarze brzucha w celu redukcji zacienienia przez gazy (USG, badanie rentgenowskie)
  • jako natychmiastowe działanie po połknięciu mydła w płynie i zatruciu mydłem (środki powierzchniowo czynne)

Jak działa Lefax?

Lefax Pump-Liquid zawiera składnik czynny simeticon. Działa on wewnątrz układu żołądkowo- jelitowego i powoduje natychmiastowy rozpad pęcherzyków. W taki sposób możliwe jest odprowadzenie gazów drogą naturalną. Składnik czynny nie ulega wchłanianiu i jest wydalany w stanie niezmienionym. Dlatego też jest bardzo dobrze tolerowany, może być stosowany przez kobiety ciężarne. Zaleca się również stosowanie Lefax Pump-Liquid przez niemowlęta i małe dzieci w przypadku wystąpienia dolegliwości.

Informacje ważne przed przyjęciem preparatu Lefax

Nie należy przyjmować preparatu Lefax Pump-Liquid w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych na pozostałe składniki preparatu Lefax Pump-Liquid, wymienionych w dziale "Zawartość opakowania i inne informacje".

Szczególna ostrożność podczas zażywania preparatu Lefax Pump-Liquid zalecana jest w następującym przypadku:
W przypadku wystąpienia i/lub dłuższego utrzymywania się dolegliwości jamy brzusznej należy skonsultować się z lekarzem w celu rozpoznania ewentualnej przyczyny tych dolegliwości, która może wymagać leczenia.

Ciąża, karmienie piersią
Brak zastrzeżeń co do zażywania preparatu Lefax Pump-Liquid w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Zdolność do uczestnictwa w ruchu drogowym i obsługi maszyn
Nie jest wymagane zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Ważne informacje o niektórych składnikach preparatu Lefax Pump-Liquid
Lefax Pump-Liquid zawiera kwas sorbowy i sorbinian wapnia, które mogą wywołać lokalne podrażnienia skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Jak przyjmować preparat Lefax ?

Preparat należy przyjmować dokładnie według opisu, zawartego w niniejszej ulotce lub według informacji uzyskanych od lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli nie zalecono inaczej, preparat przyjmuje się w dawkach opisanych poniżej.

W przypadku dolegliwości żołądkowo-jelitowych, związanych z gromadzącymi się gazami
Niemowlęta - 1-2 wciśnięcia pompki (odpowiednik 0,5-1 ml zawiesiny)
Dzieci w wieku 1-6 lat - 2 wciśnięcia pompki (odpowiednik 1 ml zawiesiny)
Dzieci w wieku - 7-14 lat2-4 wciśnięcia pompki (odpowiednik 1-2 ml zawiesiny)
Młodzież i osoby dorosłe - 4 wciśnięcia pompki (odpowiednik 2 ml zawiesiny)

Pojedynczą dawkę zażywa się 3-5 razy dziennie. Niemowlętom podaje się preparat Lefax Pump-Liquid podczas posiłków mlecznych.

W celu przygotowania do badań diagnostycznych w obszarze jamy brzusznej
Zalecane dawkowanie wynosi 3 razy dziennie 4-6 wciśnięć pompki z preparatem Lefax Pump-Liquid (odpowiednik 6-9 ml zawiesiny) w przededniu badania oraz dziennie 4-6 wciśnięć pompki z preparatem Lefax Pump-Liquid (odpowiednik 2-3 ml zawiesiny) rankiem w dniu badania. Jako dodatek do zawiesin zawierających kontrast dodaje się 8-16 wciśnięć pompki z preparatem Lefax Pump-Liquid (odpowiednik 4-8 ml z awiesiny) na 1 litr preparatu kontrastowego w celu dwukrotnego zwiększenia skuteczności kontrastu.

Wcelu natychmiastowej pomocy w zatruciu środkiem powierzchniowo czynnym (płyn do mycia naczyń, płyn do prania, płyn do zmiękczania tkanin oraz mydło w płynie)
Zależności od stopnia zatrucia dorośli winni otrzymać 1-2 łyżki stołowe (10-20 ml zawiesiny) Lefax Pump-Liquid. Dzieci otrzymują ½ - 1 łyżeczki (2,5-10 ml zawiesiny) Lefax Pump-Liquid.

Po udzieleniu natychmiastowej pomocy niezbędne jest leczenie pod kierunkiem lekarza.

Sposób stosowania preparatu
Zawiesinę należy zażywać podczas posiłków lub po posiłkach oraz w razie potrzeby również przed udaniem się do snu. Preparat należy zażywać w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej niewielką ilością cieczy. Lefax Pump-Liquid to preparat, wskazany szczególnie do stosowania u niemowląt i dzieci karmionych butelką, osób starszych oraz korzystających z protez zębowych. Preparat bezproblemowo rozpuszcza się w pokarmie dla dzieci, podawanym butelką oraz w innych cieczach, np. w mleku. W przypadku niemowląt możliwe jest podawanie zawiesiny bezpośrednio w butelce. Matki karmiące piersią mogą podawać Lefax Pump-Liquid przed karmieniem, np. za pomocą łyżeczki.

Należy pamiętać o konieczności silnego wstrząśnięcia preparatu Lefax Pump-Liquid!

Czas stosowania preparatu
Czas stosowania preparatu uzależniony jest od przebiegu dolegliwości. Możliwe jest, w razie potrzeby, stosowanie preparatu Lefax Pump-Liquid również przez dłuższy czas.

W przypadku powzięcia podejrzenia, że działanie Lefax Pump-Liquid jest zbyt mocne lub zbyt słabe należy skontaktować się z lekarzem.

Skutki zażycia większej ilości preparatu, niż zalecana
Przypadki zatrucia preparatem Lefax Pump-Liquid nie są znane. Składnik czynny simeticon nie przedostaje się do krwi. Również duże ilości preparatu Lefax Pump-Liquid tolerowane są bezproblemowo.

Postępowanie w przypadku niezażycia kolejnej dawki Lefax Pump-Liquid
Nie należy zażywać podwójnej dawki w przypadku pominięcia dawki poprzedniej, lecz kontynuować zażywanie według opisanego harmonogramu.

Skutki przerwania terapii preparatem Lefax Pump-Liquid
Możliwy jest nawrót dolegliwości.

Składniki kropli Lefax

Składnik czynny to simeticon. 1 ml zawiesiny (2 przyciśnięcia pompki) zawiera 41,2 mg simeticonu. Pozostałe składniki to: kwas sorbowy (E 200), sorbinian wapnia (E 202), Macrogol 6000, krzemian glinowo-magnezowy, hydroxyetyloceluloza, cyklaminian sodu, poli(oksyetylen)-25-trioleinian gliceryny, aromat bananowy, kwas cytrynowy, sacharynian sodowy, woda oczyszczona.

Jak przechowywać preprarat Lefax

Ten preparat należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!
Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności, umieszczonego na etykiecie lub pudełku. Data ważności to ostatni dzień wskazanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze ponad 25 stopni Celsjusza! Preparat Lefax Pump-Liquid po pierwszym otwarciu opakowania zachowuje swoje właściwości przez 3 miesiące.

Zastosowanie Lefax u niemowląt

Przed karmieniem należy podać jedno wciśnięcie pompki Lefax Pump-Liquid za pomocą łyżeczki pod policzek. Dawkę należy powtórzyć w przypadku zmiany piersi. Dzieci karmione butelką otrzymają dwa wciśnięcia pompki z preparatem Lefax Pump-Liquid do gotowego mleka lub pokarmu w butelce.

Możliwe działania nieporządane zażywania Lefax

Jak w przypadku wszystkich preparatów możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych również w przypadku stosowania preparatu Lefax Pump-Liquid. Działania te nie występują u wszystkich osób. W ramach stosowania Lefax Pump-Liquid po jego dopuszczeniu obserwowano reakcje wynikające z nadwrażliwości, takich jak swędzenie, pokrzywka, zaczerwienienie skóry i obrzęk Quinckego. Oszacowanie częstotliwości wystąpienia tych objawów na podstawie dostępnych danych nie jest jednak możliwe (częstotliwość nieznana).Jeżeli zaobserwują Państwo działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Gdzie kupić Lefax ?
Polecamy również: woda koperkowa, sab simplex, sab simplex, sab simplex

Olsztyn

,

Kraków

,

Gdańsk

,

Wrocław

,

Warszawa

,

Koszalin

,

Poznań

,

Białystok